Ngày gửi: 28/04/2014

- Bóng đèn, phụ kiện dây điện  không được bảo hành.

- Kính, gương  không được bảo  hành.

- Các lỗi do người sử dụng .

- Đệm mút bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Vỏ bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.