Ngày gửi: 28/04/2014

Mọi sửa chữa thuộc chế độ bảo hành (phụ kiện, công lao động) là miễn phí:

Bảo dưỡng:

Các sản phẩm đồ gỗ GRB sẽ càng dùng càng đẹp. Tuy nhiên nếu quý khách có nhu cầu bảo dưỡng, véc ni lại, xin liên hệ với cửa hàng để hỏi về dịch vụ bảo dưỡng.

Phụ tùng và phụ kiện:

Là nhà sản xuất trực tiếp, GRB có thể sửa chữa, thay thế, đổi sản phẩm mới nhanh nhất.